MGR INŻ. PATRYCJA HAŁDYS
ABSOLWENTKA WYDZIAŁU GÓRNICZEGO ORAZ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. OBECNIE AUDYTOR INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO. W PRZESZŁOŚCI INSPEKTOR W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU, KIEROWNIK DS. ZKP, SPECJALISTA JAKOŚCI ORAZ LABORATORIUM W KGHM ECOREN, COLAS KRUSZYWA, PGO GRANIT STRZEGOM, BOROWSKICH KOPALNIACH GRANITU, SPECJALIZUJE SIĘ WE WDROŻENIACH SYSTEMÓW JAKOŚCI. PRZEPROWADZIŁA DZIESIĄTKI CERTYFIKOWANYCH WDROŻEŃ SYSTEMU ZKP DLA KRUSZYW BUDOWLANYCH ORAZ MAS BITUMICZNYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 300 700


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Badania
wstępne typu

Badania wstępne typu

Badania są niezbędne w celu prawidłowego wdrożenia systemu ZKP. Zakres badań zawsze określa norma, pod którą wdrażamy system ZKP. Z naszej strony oferujemy pomoc przy wyborze kompetentnego i uznanego laboratorium badawczego oraz określamy absolutnie niezbędny zakres badań laboratoryjnych.

Przed zleceniem badań zawsze prezentujemy ofertę różnych laboratoriów pokazując Klientom różnice w ofertach
dochodzące nawet do 100%.