MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Zarządzanie budową
kopalni odkrywkowej

Zarządzanie budową kopalni odkrywkowej

Zarządzanie budową kopalni kompleksowy proces od koncepcji zagospodarowania, otwarcia złoża, budowy zakładu przeróbczego oraz jego infrastruktury, a także całość procesów związanych z późniejszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zarządzanie obejmuje w szczególności:

- projektowanie prac geologicznych
- realizacja badań laboratoryjnych geologicznych i geofizycznych
- tworzenie dokumentacji geologicznej
- tworzenie projektu zagospodarowania złoża
- uzyskanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża
- tworzenie dokumentacji prowadzenia ruchu
- projektowanie procesów przeróbczych
- optymalny dobór technologii oraz sprzętu
- budowa struktury organizacyjnej (sprzedaż, marketing, nadzór, produkcja)
- organizacja laboratorium zakładowego
- opracowanie dokumentacji wyrobów (CE, ZKP, badania)
- tworzenie wieloletniej strategii rozwoju

Realizujemy cały proces od początku do końca mając na uwadze wszystkie aspekty: analiza przedsięwzięcia, projektowanie, realizacja oraz przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Na każdym etapie analiz bierzemy pod uwagę budowanie długotrwałej strategii funkcjonowania kopalni na rynku, uwzględniającej:

- możliwość zmian w aspekcie postępującego rozwoju technologicznego
- postępowanie w sytuacjach kryzysowych
- elastyczność technologii i zarządzania w ciągle zmieniającym się otoczeniu
- utrzymanie płynności finansowej w sytuacjach zawirowań na rynku

Ze swojej strony oferujemy wieloletnie doświadczenie związane z następującymi projektami:

- budowa kopalni wraz z infrastrukturą, tworzenie i organizacja od podstaw działów, marketingu, sprzedaży, prowadzenie nadzoru nad wydobyciem, robotami strzałowymi (Kopalnia Łupka Szarogłazowego „Jenków”), referencje >>

- uczestnictwo w procedurze uzyskania koncesji dla nowego pola eksploatacyjnego w obszarze Natura 2000, reorganizacja procesu wstępnej przeróbki, uruchomienie laboratorium zakładowego, wdrożenie systemu zakładowej kontroli produkcji oraz wprowadzenie oznakowanego wyrobu na rynek (Kopalnia Bazaltu „Wojciechów”), referencje >>

- realizacja projektu inwestycyjnego w ramach pełnienia funkcji Kierownika projektu budowy nowej kopalni amfibolitu dla P.W. Kopalnia „Ogorzelec”, referencje >>


Szukasz: kierownika projektu, inżyniera kontraktu, menadżera ? Skontaktuj się z nami.