MGR INŻ. LUDWIK LARCZYŃSKI
ABSOLWENT WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALIZACJI BUDOWLANO-MENADŻERSKIEJ ORAZ KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH. W PRACY ZAWODOWEJ ZAJMUJĘ SIĘ GŁÓWNIE PROWADZENIEM BUDÓW W BRANŻY DROGOWEJ I KUBATUROWEJ. ZAJMUJĘ SIĘ TEŻ PROJEKTOWANIEM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH NEMETSCHEK-ALLPLAN ORAZ TEKLA STRUCTURES. W SWOJEJ KARIERZE WSPÓŁPRACOWAŁ Z FIRMAMI: KORPORACJA BUDOWLANA BUDMAX, INSTAL KRAKÓW, POLSWISS GROUP, WALMAR, BUDIMEX, HEILIT+WOERNER, RUKA PROJEKT, NAGADA POLSKA, MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
BUDOWNICTWO
WODNE I LĄDOWE


Zarządzanie projektami inwestycyjnymi

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi to kierowanie całym procesem inwestycyjnym począwszy od etapu planowania, poprzez bieżący nadzór nad przebiegiem projektu. Takie rozwiązanie pozwala na dotrzymanie ustalonego harmonogramu prac przy zachowaniu odpowiedniej jakości wykonania oraz optymalizacji kosztów budowy. Nasze działania polegają na analizie projektu i kosztów jego wykonania, mającej na celu znalezienie bardziej optymalnych rozwiązań projektowych i materiałowych w ramach budżetu Klienta.

W ramach tej usługi oferujemy pełnienie funkcji kierownika projektu bądź inżyniera kontraktu przy inwestycjach związanych z górnictwem odkrywkowym, budownictwem lub geoinżynierią.

Zarządzanie inwestycją (kontraktem) to nie tylko planowanie ale też szeroko pojęty tzw. nadzór inwestorski, o którym szerzej informujemy poniżej.

Nadzór inwestorski (nadzór nad budową)

W ramach tej usługi oferujemy kompleksowy nadzór inwestorski związany z obsługą budowy. Nasz nadzór obejmuje wykonywanie następujących czynności:

- reprezentacja inwestora na budowie
- stałe doradztwo techniczne
- okresowe rozliczanie wykonawców oraz monitorowanie terminów wykonania robót
- monitoring poprawności wykonania robót budowlanych i realizacji inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zasadami sztuki inżynierskiej
- kontrola jakości wbudowanych materiałów i urządzeń dostarczonych przez wykonawcę
- sprawdzanie i odbiór poszczególnych etapów inwestycji
- potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, a także kontrolowanie ich rozliczeń
- osiągnięcie celów określonych w kontrakcie
- przedkładanie raportów w sposób profesjonalny oraz zgodnie z obowiązującymi standardami

Szukasz: menadżera, kierownika projektu, inżyniera kontraktu ? Skontaktuj się z nami.