MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
GÓRNICTWO
ODKRYWKOWE

Otwarcie i zagospodarowanie złóż

Oceniamy możliwości i sposoby zagospodarowania złóż oraz ich efektywnego wykorzystania w przemyśle. Posiadamy wiedzę i doświadczenie aby kompleksowo poprowadzić otwarcie złoża od początku poprzez całą procedurę do uzyskania koncesji ...
więcej >>

Zarządzanie budową kopalni odkrywkowej

Zarządzanie budową kopalni kompleksowy proces od koncepcji zagospodarowania, otwarcia złoża, budowy zakładu przeróbczego oraz jego infrastruktury, a także całość procesów związanych z późniejszym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Zarządzanie obejmuje ...
więcej >>

Dobór sprzętu, technologii oraz efektywnych procesów przeróbczych

Dobór procesów prowadzimy dla nowo projektowanych zakładów, a także dla już istniejących przedsiębiorstw, które wymagają zabiegów restrukturyzacyjnych polegających na częściowym lub radykalnym przeprojektowywaniu procesów technologicznych w zakładzie ...
więcej >>

Dokumentacje prowadzenia ruchu zakładu górniczego

Jako zespół realizujemy szybko i kompleksowo wszelkie dokumentacje prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Wykorzystując nasze doświadczenia w działach bhp, nadzoru górniczego, techniki strzałowej, zarządzania wiemy co jest niezbędne aby zakład ...
więcej >>

Nadzór i kierowanie ruchem zakładu górniczego

W ramach pełnienia funkcji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oferujemy usługę zewnętrznego nadzoru nad ruchem kopalni z użyciem i bez użycia materiałów wybuchowych. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w ruchu zakładów ...
więcej >>

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Oferujemy wsparcie zarówno w procesie restrukturyzacji częściowej (szybkie podniesienie efektywności biznesowej w formie optymalizacji procesów jak i całościowej reorganizacji procesów produkcyjnych, struktur organizacyjnych oraz strategii ...
więcej >>