MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Nadzór i kierowanie
ruchem zakładu górniczego

Nadzór i kierowanie ruchem zakładu górniczego

W ramach pełnienia funkcji Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego oferujemy usługę zewnętrznego nadzoru nad ruchem kopalni z użyciem i bez użycia materiałów wybuchowych. Nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w ruchu zakładów górniczych zajmujących się przeróbką kruszyw oraz wydobyciem i przeróbką kamienia budowlanego. Dysponują też wszystkimi uprawnieniami w specjalności górniczej oraz techniki strzałowej do prowadzenia ruchu we wszystkich rodzajach kopalń odkrywkowych.

Dotychczas nasze doświadczenia zdobywaliśmy na stanowiskach: kierowniczych, dyrektorskich i menadżerskich w kopalniach wydobywających następujące złoża:

- amfibolit
- bazalt
- granit
- granodioryt
- łupek
- piaskowiec


Nasi specjaliści:


Zbigniew Hernik

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Złoża bloczne: granit, piaskowiec

Doświadczenie w górnictwie: 38 lat


   


Mirosław Hałdys

Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego

Złoża kruszyw: amfibolit, bazalt, granodioryt
Złoża łupkowe: łupek szarogłazowy

Doświadczenie w górnictwie: 10 lat


 

Szukasz: kierownika ruchu zakładu górniczego ? Skontaktuj się z nami.