MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Dokumentacje prowadzenia
ruchu zakładu górniczego.

Dokumentacje prowadzenia ruchu zakładu górniczego

Jako zespół realizujemy szybko i kompleksowo wszelkie dokumentacje prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Wykorzystując nasze doświadczenia w działach bhp, nadzoru górniczego, techniki strzałowej, zarządzania wiemy co jest niezbędne aby zakład górniczy funkcjonował prawidłowo od strony formalnej bez tworzenia biurokracji i narażania na niepotrzebne koszty.

Zajmujemy się tworzeniem:

- planów ruchu dla odkrywkowych zakładów górniczych
- dokumentacji związanych z prowadzeniem robót strzałowych
- analizy stateczności skarp i zboczy
- dokumentacji związanych z bhp