MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Restrukturyzacja przedsiębiorstw i optymalizacja produkcji

Oferujemy wsparcie zarówno w procesie restrukturyzacji częściowej (szybkie podniesienie efektywności biznesowej w formie optymalizacji procesów) jak i całościowej reorganizacji procesów produkcyjnych, struktur organizacyjnych oraz strategii zarządzania.

W zakresie restrukturyzacji uwzględniamy następujące czynniki:

- globalna strategia rozwoju przedsiębiorstwa
- rozwój i jakość produktu
- analiza zdolności produkcyjnej
- ocena kosztów produkcji i utrzymania ruchu
- ocena struktury organizacyjnej
- analiza niezgodności oraz zbędnych i kosztownych procesów
- komunikacja z klientem i jego pozyskanie oraz utrzymanie
- realizacja zamówień, logistyka, procedury reklamacyjne, terminowość
- minimalizacja kosztów wdrożenia restrukturyzacji oraz jej efektów ubocznych


Nie zajmujemy się kierowaniem czy też stałym zarządzaniem, nasze usługi przebiegają według następującego schematu postępowania:

- zawsze stoimy z boku, przyglądamy się i analizujemy dany proces lub przedsiębiorstwo
- spośród zaufanej kadry zarządzającej danego przedsiębiorstwa wybieramy tzw. „gospodarza procesu”
- tworzymy zespół roboczy (w zależności od skomplikowania procesu)

Zalecamy aby gospodarzem procesu, była osoba z najwyższego szczebla hierarchii organizacyjnej restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, która będzie odpowiedzialna za współpracę z nami, zrozumienie procesu reorganizacji oraz jego dalszą realizację.

Zmiana procesów zarządzania polega przede wszystkim na nowym spojrzeniu na proces i przeanalizowaniu dotychczasowych problemów i nie spełnionych oczekiwań. Każda duża restrukturyzacja łączy się zawsze z efektami ubocznymi dlatego najważniejsza jest szybkość i praca zespołowa. Bywa, że rozszerzamy zespół o specjalistów z zakresu: technologii, marketingu, reklamy lub kreacji wizerunku firmy. Wszystko zależy od wymagań klienta.