MGR INŻ. PATRYCJA HAŁDYS
ABSOLWENTKA WYDZIAŁU GÓRNICZEGO ORAZ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. OBECNIE AUDYTOR INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO. W PRZESZŁOŚCI INSPEKTOR W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU, KIEROWNIK DS. ZKP, SPECJALISTA JAKOŚCI ORAZ LABORATORIUM W KGHM ECOREN, COLAS KRUSZYWA, PGO GRANIT STRZEGOM, BOROWSKICH KOPALNIACH GRANITU, SPECJALIZUJE SIĘ WE WDROŻENIACH SYSTEMÓW JAKOŚCI. PRZEPROWADZIŁA DZIESIĄTKI CERTYFIKOWANYCH WDROŻEŃ SYSTEMU ZKP DLA KRUSZYW BUDOWLANYCH ORAZ MAS BITUMICZNYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 300 700


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
SYSTEMY
JAKOŚCI

Wdrażanie systemów ISO / ZKP (certyfikacja i znakowanie wyrobów)

Przeprowadzamy kompleksowe wdrażanie systemów jakości od zera do otrzymania certyfikatu. To co nas wyróżnia to bezpośrednie prowadzenie całego procesu, a nie tzw. wsparcie konsultingowe poprzez telefon lub pocztę e-mail. Podpisując z nami umowę ...
więcej >>

Szybkie przygotowanie firmy do okresowej certyfikacji ZKP

Oferujemy pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do certyfikacji systemu ZKP przez jednostki zewnętrzne. Zwykle potrzebujemy jeden miesiąc na sprawdzenie funkcjonowania systemu i dokonania stosownych korekt w dokumentacji oraz pozostałych ...
więcej >>

Badania wstępne typu

Badania są niezbędne w celu prawidłowego wdrożenia systemu ZKP. Zakres badań zawsze określa norma, pod którą wdrażamy system ZKP. Z naszej strony oferujemy pomoc przy wyborze kompetentnego i uznanego laboratorium badawczego oraz określamy ...
więcej >>

Outsourcing systemów jakości

W ramach tej usługi oferujemy możliwość przejęcia na zlecenie funkcji osoby odpowiedzialnej za system Zakładowej Kontroli Produkcji (Kierownik ds. Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji). Jakie płyną korzyści z outsourcingu ? Jest ich wiele, przytoczymy tu ...
więcej >>

Organizacja i wyposażanie laboratoriów zakładowych

Oferujemy pomoc w wyposażeniu laboratoriów zakładowych w niezbędny sprzęt laboratoryjny. Doradzamy też w kwestii funkcjonowania laboratorium od strony technicznej i organizacyjnej w tym zatrudniania laborantów i współpracy (podział obowiązków) z istniejącym ...
więcej >>

Audyty i szkolenia

Poza standardowymi okresowymi audytami i szkoleniami, oferujemy także kontrolne audyty w formie przeglądu zarządzania systemów jakości w przedsiębiorstwie. Gwarantujemy zachowanie poufności. Nadzorujemy przeprowadzenie działań korygujących oraz ...
więcej >>