DR PAWEŁ ZAGOŻDŻON
ABSOLWENT WYDZIAŁU NAUK PRZYRODNICZYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO, GEOLOG O SPECJALIZACJI GEOLOGIA PODSTAWOWA I POSZUKIWAWCZA. DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH. AKTUALNIE ADIUNKT NA WYDZIALE GEOINŻYNIERII GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. AUTOR I WSPÓŁAUTOR OKOŁO 40 ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH ORAZ 25 PUBLIKACJI W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH ORAZ SZEREGU RAPORTÓW BADAWCZYCH, OPRACOWAŃ I OPINII.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
GEOLOGIA
I ŚRODOWISKO


Dokumentowanie złóż

Oferujemy kompleksową usługę w zakresie dokumentowanie złóż kopalin (skały luźne i zwięzłe). Możemy przejąć i poprowadzić całość spraw związanych z dokumentowaniem złoża od projektu prac geologicznych, organizację wierceń, badań geofizycznych, badań laboratoryjnych do sporządzenia kompletnej dokumentacji geologicznej wraz z uzyskaniem koncesji na wydobywanie złoża.

W zakresie naszych usług wykonujemy:
- dokumentacje geologiczne
- projekty prac geologicznych
- wnioski koncesyjny na poszukiwanie i wydobywanie złóż
- projekty zagospodarowania złoża (PZZ)

Pomagamy też w organizacji wierceń poszukiwawczych, badań laboratoryjnych (ocena surowców) oraz badań geofizyczne (poprzez współpracujące z nami firmy).

Analizy i raporty środowiskowe

Na wstępnych etapach projektu inwestycyjnego przygotowujemy i opracowujemy analizy środowiskowe, których celem jest sprawdzenie wszelkich możliwych wpływów ze strony inwestycji na poszczególne elementy środowiska, co pozwala na wybór wariantów do dalszych prac projektowych i szczegółowych analiz.

W przypadku przedsięwzięć uznanych za mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) sporządzamy raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W ramach sporządzenia raportu charakteryzujemy przedsięwzięcie oraz opisujemy stan przyrodniczy, szczególnie w aspekcie obiektów chronionych i zabytkowych.

Naszym atutem jest to, iż nie jesteśmy zespołem przyrodników lecz zespołem specjalistów reprezentujących górnictwo, technologię przeróbki, geologię oraz budownictwo. Dlatego też nie tworzymy z raportu pracy naukowej lub przyrodniczej, skupiamy się na konkretach, a przede wszystkim na dostosowaniu optymalnych rozwiązań środowiskowych do późniejszych możliwości ekonomicznych oraz technologicznych przedsięwzięcia.

"przeinwestowanie przedsięwzięcia na skutek błędnie przyjętych wymagań środowiskowych prędzej czy później doprowadzi do utraty płynności finansowej w sytuacji kryzysu gospodarczego"