MGR INŻ. PATRYCJA HAŁDYS
ABSOLWENTKA WYDZIAŁU GÓRNICZEGO ORAZ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. OBECNIE AUDYTOR INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO. W PRZESZŁOŚCI INSPEKTOR W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU, KIEROWNIK DS. ZKP, SPECJALISTA JAKOŚCI ORAZ LABORATORIUM W KGHM ECOREN, COLAS KRUSZYWA, PGO GRANIT STRZEGOM, BOROWSKICH KOPALNIACH GRANITU, SPECJALIZUJE SIĘ WE WDROŻENIACH SYSTEMÓW JAKOŚCI. PRZEPROWADZIŁA DZIESIĄTKI CERTYFIKOWANYCH WDROŻEŃ SYSTEMU ZKP DLA KRUSZYW BUDOWLANYCH ORAZ MAS BITUMICZNYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 300 700


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Wdrażanie
systemów iso / zkp

Wdrażanie systemów ISO / ZKP (certyfikacja i znakowanie wyrobów)

Przeprowadzamy kompleksowe wdrażanie systemów jakości od zera do otrzymania certyfikatu. To co nas wyróżnia to bezpośrednie prowadzenie całego procesu, a nie tzw. wsparcie konsultingowe poprzez telefon lub pocztę e-mail. Podpisując z nami umowę na wdrożenie Klient zawsze otrzymuję gwarancję otrzymania certyfikatu oraz konkretny termin zakończenia projektu.

Audyt certyfikujący przeprowadzamy przy udziale:

- Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa IMBiGS (Warszawa)
- Instytut Techniki Budowlanej ITB (Warszawa)
- Inna jednostka na życzenie Klienta

W obszarze wydobycia i przeróbki surowców skalnych jesteśmy bezkonkurencyjni. Nasze najszybsze wdrożenie od podpisania umowy do audytu certyfikującego to 5 tygodni. sprawdź >>

W przypadku systemu ZKP bardzo istotne jest też wybranie odpowiedniego systemu oceny zgodności, nie każdy system musi być certyfikowany np. w systemie 2+. Z systemem oceny zgodności wiążą się nie tylko koszty wdrożenia lub administrowania systemem ale także późniejsze koszty utrzymania certyfikatu w przypadku systemu 2+. Przykładowo dla betonu i wielu wyrobów budowlanych system ZKP można wdrożyć jeszcze szybciej i bez kosztownego procesu certyfikacji.

Przed wdrożeniem systemu jakości zawsze doradzamy co jest niezbędne do właściwego przebiegu procesu wdrożenia bez zbędnego narażania na koszty oraz komplikowania procedur systemowych. Takie działania mają duże znaczenie ponieważ zbyt rozbudowany system jakości prowadzi często nie niepotrzebnych wymagań, które są później egzekwowane od zewnętrznych audytorów.

"dla audytora zapisy w dokumentacji systemowej są święte,
planując system ZKP masz elastyczność w opisywaniu funkcjonowania zakładu
ponieważ norma określa tylko ogólne postanowienia i czasookres badań
w tym przypadku kreatywność i zbyt rozbujała fantazja nie popłaca"

Jeżeli potrzebujesz się wyróżnić na rynku poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością, nie musisz się martwić, zadbamy o spójność ISO z systemem ZKP nie tworząc dodatkowo zbędnych dokumentacji i wymagań dla procesu produkcyjnego.