MGR INŻ. PATRYCJA HAŁDYS
ABSOLWENTKA WYDZIAŁU GÓRNICZEGO ORAZ WYDZIAŁU BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ. OBECNIE AUDYTOR INSTYTUTU MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO. W PRZESZŁOŚCI INSPEKTOR W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU, KIEROWNIK DS. ZKP, SPECJALISTA JAKOŚCI ORAZ LABORATORIUM W KGHM ECOREN, COLAS KRUSZYWA, PGO GRANIT STRZEGOM, BOROWSKICH KOPALNIACH GRANITU, SPECJALIZUJE SIĘ WE WDROŻENIACH SYSTEMÓW JAKOŚCI. PRZEPROWADZIŁA DZIESIĄTKI CERTYFIKOWANYCH WDROŻEŃ SYSTEMU ZKP DLA KRUSZYW BUDOWLANYCH ORAZ MAS BITUMICZNYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 300 700


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Outsourcing
systemów jakości

Outsourcing systemów jakości

W ramach tej usługi oferujemy możliwość przejęcia na zlecenie funkcji osoby odpowiedzialnej za system Zakładowej Kontroli Produkcji (Kierownik ds. Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji). Jakie płyną korzyści z outsourcingu ? Jest ich wiele, przytoczymy tu najważniejsze:

- przekazanie działań w zakresie utrzymywania systemu firmie zewnętrznej, która z założenia musi stale podwyższać swoje kwalifikacje oraz oferuje przy tym jakość i gwarancję dobrze wykonanej pracy
- brak problemów z podziałem obowiązków we własnych strukturach organizacyjnych lub zatrudniania pełnoetatowego pracownika do utrzymania i doskonalenia systemu
- oszczędności w utrzymaniu systemu z uwagi na brak ponoszenia kosztów szkoleń własnego personelu, a także wyeliminowanie kosztów powstałych w wyniku popełnianych błędów przez niedoświadczonych pracowników. - możliwość dla kierownictwa właściwego skupienia się nad głównymi obszarami prowadzonej działalności firmy bez konieczności wnikania i martwienia się o zgodność systemu z aktualnymi wymaganiami w zakresie uregulowań prawnych - krajowych i europejskich dotyczących systemów ZKP.

"powierz nadzór nad systemem ZKP profesjonalnym i doświadczonym specjalistom z zewnątrz,
a otrzymasz w pakiecie przygotowanie firmy do co rocznej certyfikacji wraz z wymaganymi audytami i szkoleniami personelu"