MGR INŻ. MIROSŁAW HAŁDYS
ABSOLWENT WYDZIAŁU GÓRNICZEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ O SPECJALNOŚCI GEOINŻYNIERIA. POSIADA WSZYSTKIE UPRAWNIENIA GÓRNICZE W SPECJALNOŚCI ODKRYWKOWA EKSPLOATACJA ZŁÓŻ ORAZ TECHNIKA STRZAŁOWA, W TYM UPRAWNIENIA KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO. WŁAŚCICIEL FIRMY MPBG. W PRZESZŁOŚCI PEŁNIŁ FUNKCJĘ NA STANOWISKACH PREZESA ZARZĄDU, DYREKTORA KOPALNI, KIEROWNIKA RUCHU ZAKŁADU GÓRNICZEGO, KIEROWNIKA PROJEKTU DS. BUDOWY KOPALNI AMFIBOLITU ORAZ KIEROWNIKA KOPALNI. DOŚWIADCZENIE W PRZEMYŚLE KRUSZYW (BAZALT, AMFIBOLIT, GRANODIORYT) ORAZ ZŁOŻACH ŁUPKOWYCH.
Kontakt z biurem:
TEL. 74 851 64 17
TEL. KOM. 664 200 800


projekty
koncepcje
ekspertyzy i opinie
doradztwo
zarządzanie
Dobór sprzętu, technologii
oraz efektywnych procesów
przeróbczych

Dobór sprzętu, technologii oraz efektywnych procesów przeróbczych

Dobór procesów prowadzimy dla nowo projektowanych zakładów, a także dla już istniejących przedsiębiorstw, które wymagają zabiegów restrukturyzacyjnych polegających na częściowym lub radykalnym przeprojektowywaniu procesów technologicznych w zakładzie.

W celu doboru optymalnego procesu zawsze analizujemy i uwzględniamy:

- potrzeby klienta
- procesy w przedsiębiorstwie
- istniejące ograniczenia
- każdy etap przyszłego wdrożenia zmian

W procesie projektowania należy odpowiednio powiązać umiejętności projektowe z późniejszym procesem wdrożenia projektu. Trzeba mieć na uwadze, że dobrego projektowania nie można się nauczyć w biurze projektowym, bez względu na to, jak wnikliwego myślenia, czy dyscypliny inżynierskiej wymagałaby ta praca. Dlatego niezbędne jest doświadczenie w procesie rzeczywistej implementacji rozwiązań projektowych, w których wszelkie niedociągnięcia są ujawniane i powodują konieczność wprowadzenia zmian co jednocześnie zwiększa doświadczenie i kreatywność inżyniera procesu.

Nasze doświadczenia i umiejętność wychwytywania błędów z wyprzedzeniem pozwoli wyeliminować potencjalne problemy oraz ograniczyć koszt i termin realizacji przedsięwzięcia.

Szukasz: technologa, inżyniera procesu ? Skontaktuj się z nami.